Köp- & Allmänna villkor

Beställning

Priserna på hemsidan är exkl moms men kan ändras till inkl moms via att man klickar på “Företag”.

När du genomför ett köp via vår webshop godkänner du köpvillkoren.

Efter att en order görs via vår webshop skickas ett orderkännande ut via mail och ett bindande avtal har ingåtts där köparen godkänner detta köpeavtal.

Frakt & Transport

Boostevent använder DHL och Posnord som transportör.

Fraktkostnaden ingår i priset.

Vi ansvarar inte för tjänster som vi erbjuder beställaren som utförs av en tredje part. 

Vi hjälper beställaren med att ombesörja frakten men tar inte ansvar för en tredje part. 

 

Vi skickar varorna med transportörens villkor. 

Packa alltid upp dina varor direkt när de anländer för att kontrollera att du fått rätt varor och att inget är skadat.

Eventuella transportskador skall anmälas direkt till chauffören efter att godset erhållits. Dolda skador skall anmälas direkt när det upptäckts (senast 7 dagar efter ankomst).

Extra kostnader som uppstår vid leverans, som tex bomkörning eller ändring av leveransadress faktureras beställaren i efterhand. 

Beställaren ansvarar för att att det finns folk på plats och att transportören kan nå fram till adressen.

Våra leveransvillkor är Fritt vårt lager i Jönköping och betyder att ansvaret för godset är beställaren från och med att godset lämnar vårt lager med transportören.

Beställaren är välkommen att ordna med transporten själv, skicka fraktsedlar och beställa upphämtning.

Transporttid 

Lagervaror tar vanligtvis 1 – 3 dagar att skicka. Men för vissa postnummer gäller restriktioner för hur ofta det körs ut. 

Varor som ej finns på lager och därmed beställs från tillverkaren har vanligtvis en leveranstid från 4 dagar till 3 veckor, till vårt lager.

Vid längre leveranstider förs alltid diskussion mellan Boostevent och köparen så att inga missförstånd sker. 

Problem med produktion kan uppstå efter erlagd beställning och kan komma att påverka leveranstiden för en vara.

 

Viktigt att veta

Vid köp av tyg mindre än 3 löpmeter debiteras 75kr för kapavgift.

Tyger och matta kan variera i färg när det kommer till olika batcher.

Färgen kan skifta från provet du får hemskickat på en produkt, gentemot lagervaran du får när du beställer, då batcherna oftast är olika. 

Tyg som molton och Nessel Muslin säljs på bal och ej på rulle. Detta innebär att tyget ligger vikt per ca: 1m. När vi säljer dessa tyger räknar vi väck och grovklipper sen i vecket. Det betyder att längden på tyget du beställer ej är exakt. Kräver du som beställare ett exakt mått, eller minsta mått/antal, vid köp av molton eller Nessel Muslin, ska detta skrivas som ett extra meddelande vid erlagd order. 

Mängden tyg på en rulle matta eller rulle/bal tyg kan variera + / – 5%.

 

Färg och storlek

Variationer gällande produkternas storlek och färgnyanser kan förekomma av produktionstekniska skäl.
Färgskiftning mellan olika batcher på nålfiltsmatta och textilier förekommer.

 

Montering/Läggning/Borttagning

Ansvaret för produkter som ska monteras på golv, vägg eller tak ligger hos beställaren, eller användaren.
Vi på Boostevent kan ge råd och tips men tar inte ansvar för monteringen eller eventuella problem som uppstår vid borttagning, nedmontering.

 

Betalning

Privatperson: 

Betalar i förskott alternativt när varorna hämtas.

 

Företag: 

Nya kunder handlar alltid med förskottsfaktura första köpet. 

Vi genomför alltid en kreditprövning av våra kunder. Betalningsvillkoren kan därmed komma att ändras om ny information om kundens kreditvillkor har ändrats efter lagt order.

Betalning skall ske efter genomförd leverans mot faktura. Fakturan förfaller 20 dagar efter fakturadatum.

Obetalda fakturor lämnas över till inkasso.  

Fakturor ställs på 20dagar.

Det är alltid beställaren som ansvarar för att betala fakturan. Boostevent fakturerar ej tredje part.

Önskas faktura skickad med post debiteras 29kr i fakturaavgift. 

Offerter gäller i 30dagar efter utfärdat datum.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

 

Hyra

 

En hyrd vara ska lämnas tillbaka i samma skick som när den hämtades.
Onormalt slitage alternativt skadade produkter ersätts av beställaren.
Det är beställarens ansvar att produkten är skyddad under hela hyresperioden samt att försäkringar är tecknade så att beställaren ej hamnar in en sits där hen ej kan ersätta Boostevent för skadad eller förlorad produkt.

 

 

Äganderättsförbehåll

Levererade produkter förblir Boostevents egendom tills beställaren till fullo betalat för dessa.
Om det kan antagas att beställaren inte kan fullgöra betalning eller om leverantören av annan anledning äger rätt att häva avtalet äger leverantören rätt att återta sina produkter i enlighet med Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare.

 

Faktura

Det är beställarens ansvar att Boostevent erhåller all viktig info som krävs för att fakturan ska godkännas av betalaren.
Kommuner bör tex uppge referensnummer för e-faktura.

 

Tryckfiler

Beställaren ansvarar för att Boostevent erhåller tryckmaterial i bra kvalité och i utsatt tid för att kunna hålla utlovade priser och leveranstider.

 

Flamskydd och regler

Boostevent erhåller beställaren med material som intyg eller certifikat som styrker eventuellt flamskydd på en produkt.
Det är beställarens ansvar att se till att det är godkänt  av ansvariga myndigheter att använda produkterna på det sättet beställaren avser använda dessa i tänkt lokal eller utomhus.
Olika regler gäller i olika kommuner och i olika typer av lokaler.

Råd och hjälp med regler gällande användning av flamskyddade produkter rekommenderas ta med ansvarig myndighet alternativt brandingenjörer / brandkonsulter.

Force majeure:
Vi reserverar oss mot kostnader och påverkan av leveranser som uppstår vid Force Majeure (t ex naturkatastrofer, strejker, pandemier och bränder).

 

GDPR:

Personuppgifter: Vårt mål och ambition är att följa lagen och på ett ansvarsfullt sätt hantera personuppgifter i vår verksamhet.

Vi lagrar endast uppgifter i vårt system som är relevanta för att kunna genomföra en affär. Vid eventuella frågor kring detta, kontakta oss. 

Tvister:
Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal mellan beställaren och Boostevent skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol samt skall avgöras i enlighet med svensk lag.

Returer & Ångerrätt

Privatpersoner har enligt lag rätt till 14 dagars ångerrätt, detta gäller ej för företag. Beställaren ansvarar för att returnera produkten samt betala för kostnaden.
Beställaren äger ej rätt att returnera produkter utan föregående godkännande från Boostevent av returen.

Om du som kund inte är nöjd med en vara från oss ska du omgående kontakta oss.

Om någon produkt sytts fel av vår sömnadsavdelning erhåller vi oss rätten att ta tillbaka och rätta till detta så att du som kund blir nöjd. 

Om en produkt ska returneras ansvarar beställaren för arrangerandet av frakten samt för att produkten emballeras på ett bra och säkert sätt. 

 

Behöver du hjälp? - Kontakta oss så hjälper vi dig med din beställning

Boostevent drivs av Filip Jenvén som med 14 års erfarenhet från event- och nattklubbsbranchen vet vad som verkligen fungerar! Vi erbjuder produkter direkt från fabriken till riktigt bra priser. 

Populära kategorier